Dotační program MČ Praha 16 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Registrace žadatele

Jestliže žadatel je již registrován, přejděte prosím na stránku přihlášení.

Zeleně podbarvená pole jsou povinná!

Název žadatele
Datum
Adresa sídla žadatele
Obec
Ulice
Číslo popisné nebo orientační
Druh právní subjektivity žadatele
 
DIČ
Registrace právní subjektivity vydána:
kým
dne
RadDatePicker
Zadejte datum
pod číslem
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Telefon
Elektronická adresa (e-mail)
Datová schránka
Počet členů subjektu, základního článku
z toho do 18 let
z toho osob s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 16
Bankovní spojení
Číslo účtu
Peněžní ústav
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
Jméno, příjmení, titul
Telefon
e-mail
Funkce
Datová schránka
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě
Obchodní jméno osoby
Jméno, příjmení, titul
Funkce
Výše podílu v %
Telefon
e-mail
Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a o výši tohoto podílu
Obchodní jméno osoby
Sídlo
Výše podílu v %
Kontrolní kód

Uživatelské jméno pro přihlášení
Heslo